வியாழன், 17 மே, 2012

தேவதை

தொலைந்துபோன
ஒரு தேவதையை கண்டுபிடிக்க
கடவுள் என்னை
பூமிக்கு அனுப்பினான்
நான்
என் தேடலை முடித்துக்கொண்டேன்
உன்னை பார்த்தவுடன்...!!!

1 கருத்து: