வெள்ளி, 15 ஜூன், 2012

கற்றுக்கொள்

அவள் கண்களைப் பார்த்து
பேசும் ஒவ்வொரு ஆணும்
கண்டிப்பாக கற்றுக் கொள்வான்
கவிதை எழுத.....................

சனி, 26 மே, 2012

எப்படி உரைப்பேன்

உன் கண்களைப் பார்த்தாலே
வெட்கப்பட்டு திரும்பிக்கொள்ளும்
என் கண்களை வைத்து எப்படி உரைப்பேன்
உன்னிடம் என் காதலை.............

உன் வெட்கம்

உன் விழிகள் பேசும் வார்த்தைகளுக்கு
அர்த்தம் புரியாமல் தவித்த எனக்கு
இதற்கு பெயர் தான் காதல் என்று
உணரவைத்தது உன் வெட்கம்..............

மொழி பெயர்ப்பு

உன் விழிகள் பேசும் வார்த்தைகளை
மொழிபெயர்க்கும் ஒரே மொழி
என் கவிதைகள்.......

வெள்ளி, 25 மே, 2012

அறிவுரை

காதலிக்க வேண்டாம் என்று
அறிவுரை சொல்லிக்கொண்டு திரிந்த என்னை
காதலிக்க சொல்லி அறிவுரை செய்தது
அவளின் அழகு..................

காதலுக்கு மரியாதை

அவளை காதலிப்பதன் மூலம்
காதலுக்கு மரியாதை செய்கிறது
என் இதயம்..............

நட்சத்திரங்கள்

உன் அழகை வர்ணிக்க வார்த்தைகளைத் தேடி
வார்த்தைகள் கிடைக்காமல் - நான்
அடைந்த தோல்விகளை எல்லாம்
வானத்தில் குறித்துவைத்தேன்
நட்சத்திரங்களாய்............

பேசும் வார்த்தைகள்

என் காதலை மேலும் மேலும்
அழகாய் மாற்றுகின்றன - அவள்
தினம் தினம் என்னுடன்
பேசும் வார்த்தைகள்.................

இதழ் பரிசு

என் கவிதைக்கு
பரிசளிக்க நினைத்த அவள் - என்
விரல்களில் இதழ் பதித்தாள்...
பிறகுதான் நினைத்தேன்
பாடியிருக்கலாம் என்று..............

இதய தாஜ்மஹால்

பிரிந்து சென்ற காதலியை
நினைத்து வாழ்ந்துகொண்டிருக்கும்
ஒவ்வொரு ஆணின் இதயமும்
ஒரு தாஜ்மஹால் தான்.............